Polish Journal of Environmental Studies
ISO Abbrev. Title: Pol. J. Environ. Stud.
Polish Journal of Environmental Studies :: Pol. J. Environ. Stud.
Board :: Polish Journal of Environmental Studies :: Pol. J. Environ. Stud.
Scope :: Polish Journal of Environmental Studies :: Pol. J. Environ. Stud.
Impact Factor :: Polish Journal of Environmental Studies :: Pol. J. Environ. Stud.
Articles Published :: Polish Journal of Environmental Studies :: Pol. J. Environ. Stud.
Monographs :: Polish Journal of Environmental Studies :: Pol. J. Environ. Stud.
Supplements :: Polish Journal of Environmental Studies :: Pol. J. Environ. Stud.
Most Cited Articles :: Polish Journal of Environmental Studies :: Pol. J. Environ. Stud.
Indexed in... :: Polish Journal of Environmental Studies :: Pol. J. Environ. Stud.
Notes :: Polish Journal of Environmental Studies :: Pol. J. Environ. Stud.
Subsription :: Polish Journal of Environmental Studies :: Pol. J. Environ. Stud.
Form
Contact :: Polish Journal of Environmental Studies :: Pol. J. Environ. Stud.
Submission :: Polish Journal of Environmental Studies :: Pol. J. Environ. Stud.

SUBSCRIPTION INFORMATION

"Polish Journal of Environmental Studies"
(ISSN 1230-1485)
is published bimonthly since 1996.
Subscription rates for Volume 26 (2018) are:
Institutions: 120 EURO (six issues per year)
Individuals: 40 EURO (six issues per year)

ORDER FORM
of "Polish Journal of Environmental Studies"

Volume:
Year:
Number of issues:
Institution:
- name
- address
- VAT number

Please send the order to:
"Polish Journal of Environmental Studies"
"HARD"
Post-Office Box 6
10-718 OLSZTYN 5, POLAND
tel. (48-89) 523-46-36
fax: (48-89) 524-01-24

Method of payment:
Please send payments to the account of
Polska Kasa Opieki S.A., Oddział Olsztyn, Poland
number: PL 19124015901111000014317981
SWIFT: PKOPPLPW

INFORMACJE O PRENUMERACIE

"Polish Journal of Environmental Studies"
(ISSN 1230-1485)
jest dwumiesięcznikiem od 1996 roku.
Roczna prenumerata tomu 26 (2018) wynosi dla:
Instytucji: 150 PLN +5% VAT (6 numerów w roku)
Indywidualnych odbiorców: 60 PLN +5% VAT (6 numerów w roku)

FORMA ZAMÓWIENIA PRENUMERATY
"Polish Journal of Environmental Studies"

Numer tomu:
Rok:
Ilość egzemplarzy:
Instytucja zamawiająca:
- Nazwa
- Adres
- Nr NIP

Zamówienie należy przesłać na adres:
"Polish Journal of Environmental Studies"
Redakcja HARD
Przegródka pocztowa 6
10-718 OLSZTYN 5
tel. (48-89) 523-46-36
fax: (48-89) 524-01-24

Sposób opłacenia:
Proszę przekazać opłatę na rachunek
Polska Kasa Opieki S.A., Oddział Olsztyn
numer: 19124015901111000014317981

<< BACK


Post Office Box 6  10-718 Olsztyn 5, Poland

Stronę wykonał i administruje: Daniel Żukowski