Keyword Nansi Lake
 
ORIGINAL RESEARCH

Phosphorus Fractions and Phosphorus Adsorption Characteristics of Soils from the Water-Level Fluctuating Zone of Nansi Lake, China

Yanhao Zhang1, Lilong Huang1, Zhibin Zhang1,2, Leilei Wei3, Cuizhen Sun1, Dongchen Chen1, Weimin Wu2
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(2):865–872
 
ORIGINAL RESEARCH

The Relationship between the Distribution of Invasive Plant Alternanthera philoxeroides and Soil Properties is Scale-Dependent

Xiaocui Chen1, Renqing Wang1,2,3, Qingqing Cao1, Haijie Zhang1, Xiuli Ge4, Jian Liu1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(5):1931–1938
 
ORIGINAL RESEARCH

Phosphorus Distribution in Lake Sediments and Interstitial Water in Different Ecological Function Zones

Zhibin Zhang1, Xiaorui Zhang1, Yinghui Sui2, Yanhao Zhang1, Meng Wang1, Yufeng Lv1
Pol. J. Environ. Stud. 2014;23(5):1831–1836
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485