Author Hui Shi
 
ORIGINAL RESEARCH

Plateau Mountain Eco-Security Early Warning Research

Tingting Ma1,2, Xiaolei Zhang1, Zhaoping Yang1, Fang Han1, Hui Shi1, Cuirong Wang1,2, Qun Liu1,2
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(3):1093–1105
 
ORIGINAL RESEARCH

Assessing Landscape Ecological Risk for a World Natural Heritage Site: a Case Study of Bayanbulak in China

Hui Shi1,2, Zhaoping Yang1, Fang Han1, Tiange Shi1,2, Dong Li3
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(1):269–283
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485