Articles by Kazimierz Grabowski
 
ORIGINAL RESEARCH

The Physicochemical Properties of Soil and Functional Characteristics of Sward on a Grass Airstrip

Kazimierz Grabowski1, Jan Pawluczuk2, Stefan Grzegorczyk1, Andrzej Łachacz2, Krystyna Grabowska3
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(2):605–612
 
ORIGINAL RESEARCH

Change in Microbiological Conditions of Lawn Grass Root Zones as a Result of Fertilization with Sewage Sludge

Tomasz Paweł Kurowski1, Sebastian Wojciech Przemieniecki1, Kazimierz Grabowski2, Marta Damszel1, Edyta Kwiatkowska1
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(5):2015–2026
 
ORIGINAL RESEARCH

Utility Values of Extensive Lawns Fertilized with Sewage Sludge

Kazimierz Grabowski1, Agata Głowacka-Gil1, Stefan Grzegorczyk1, Krystyna Grabowska2
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(5):1959–1968
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485