Author Qingqing Cao
 
ORIGINAL RESEARCH
 

The Effects of Bridge Abutments on the Benthic Macroinvertebrate Community

Zhengda Yu1, Hui Wang1, Renqing Wang1,2,3, Tongli He2, Qingqing Cao1, Yutao Wang2, Jian Liu1
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(3):1331–1337
 
ORIGINAL RESEARCH
 

The Relationship between the Distribution of Invasive Plant Alternanthera philoxeroides and Soil Properties is Scale-Dependent

Xiaocui Chen1, Renqing Wang1,2,3, Qingqing Cao1, Haijie Zhang1, Xiuli Ge4, Jian Liu1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(5):1931–1938
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485