Author Rui Li
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Removal of Sulfa Antibiotics in Low-Remperature Water Using Scoria

Rui Li1,2, Yuling Zhang1,2, Jiali Wang1,2, Hong Qian1,2
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(5):2037–2045
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485