Author Xi Chen
 
SHORT COMMUNICATION
 

Approaching the Truth of the Missing Carbon Sink

Wenfeng Wang1, Xi Chen1, Lunche Wang2, Heng Zhang3, Gang Yin1, Yifan Zhang4
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(4):1799–1802
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Negative Soil Respiration Fluxes in Unneglectable Arid Regions

WenFeng Wang1, Xi Chen1, Zhi Pu2, XiuLiang Yuan1, JinLong Ma1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(2):905–908
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485