Author Xi Chen

 
SHORT COMMUNICATION
 

Approaching the Truth of the Missing Carbon Sink

Wenfeng Wang1, Xi Chen1, Lunche Wang2, Heng Zhang3, Gang Yin1, Yifan Zhang4
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(4):1799-1802
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Negative Soil Respiration Fluxes in Unneglectable Arid Regions

WenFeng Wang1, Xi Chen1, Zhi Pu2, XiuLiang Yuan1, JinLong Ma1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(2):905-908
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top