Articles by Xi Chen
 
SHORT COMMUNICATION

Approaching the Truth of the Missing Carbon Sink

Wenfeng Wang1, Xi Chen1, Lunche Wang2, Heng Zhang3, Gang Yin1, Yifan Zhang4
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(4):1799–1802
 
ORIGINAL RESEARCH

Negative Soil Respiration Fluxes in Unneglectable Arid Regions

WenFeng Wang1, Xi Chen1, Zhi Pu2, XiuLiang Yuan1, JinLong Ma1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(2):905–908
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485