Author Xiaohui Lei
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Parameter Optimization of Double-Excess Runoff Generation Model

Bo Ren1, Ji Liang1, Baolin Yan1, Xiaohui Lei2, Wenbo Fu1, Xianfeng Ni1, Jun Guo3,4
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(2):809–817
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485