Author Zhenyu Liu
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Properties of Cementitious Composites Containing Active/Inter Mineral Admixtures

Pingchuan Wu1, Changlong Wang2,1,3, Yapeng Zhang1, Lie Chen1, Wei Qian1, Zhenyu Liu1, ChangZhi Jin1, Li Li1
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(3):1323–1330
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Study on Cementitious Properties and Hydration Characteristics of Steel Slag

Shuang Wang1, Changlong Wang2-4, Qunhui Wang1, Zhenyu Liu3, Wei Qian3, ChangZhi Jin3, Lie Chen3, Li Li3
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(1):357–364
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485