Keyword microbial
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Mitigation of Wastewater-Borne Chlorpyrifos in Constructed Wetlands: the Role of Vegetation on Partitioning

Chuan Wang1,2, Biyun Liu1, Dong Xu1, Dan Zhang1,2, Feng He1, Qiaohong Zhou1, Zhenbin Wu1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(1):347–354
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Response of Soil Carbon and Nitrogen to 15-year Experimental Warming in Two Alpine Habitats (Kobresia Meadow and Potentilla Shrubland) on the Qinghai-Tibetan Plateau

Dongdong Chen1, Liang Zhao1, Qi Li1, Hai Cai2, Jingmei Li3, Shixiao Xu1, Xinquan Zhao1
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(6):2305–2313
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Toxicological Evaluation of Drinking Water Sources in Some Rural Communities in Southern Nigeria after Mycofiltration Treatment

Daniel Olorunfemi1, Uruemu Efechuku2, Janice Esuana3
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(3):1205–1212
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485