Keyword rehabilitation
 
ORIGINAL RESEARCH

Effects of Grazing Exclusion on Soil Properties in Maqin Alpine Meadow, Tibetan Plateau, China

Hongqin Li1,2, Fawei Zhang1,2, Shaojuan Mao4, Jingbin Zhu1,3, Yongsheng Yang1,2, Huidan He1,3, Yingnian Li1,2
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(4):1583–1587
REVIEW PAPER

Malaysian Mangrove Forests and their Significance to the Coastal Marine Environment

Kamaruzaman Jusoff
Pol. J. Environ. Stud. 2013;22(4):979–1005
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485