Keyword wet deposition
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Wet Deposition of Heavy Metals in an Arid City

Yuyan Liu1, Cheng Liu1, Fangfang Tian1, Haofeng Liu2, Fengshan Shi1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(3):1159–1164
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Nitrogen and Phosphorous in Atmospheric Deposition and Roof Runoff

Peiqiang Hou, Yufen Ren, Qianqian Zhang, Fei Lu, Zhiyun Ouyang, Xiaoke Wang
Pol. J. Environ. Stud. 2012;21(6):1621–1627
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Iron Wet Deposition in the Coastal Zone of the Gulf of Gdańsk (Poland)

D. Dunajska, L. Falkowska, P. Siudek, G. Sikorowicz, A. Lewandowska, D. Pryputniewicz, R. Magulski, M. Kowacz
Pol. J. Environ. Stud. 2006;15(1):53–60
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485