Subscription

 

"Polish Journal of Environmental Studies"
(ISSN 1230-1485)
is published bimonthly since 1996.
Subscription rates for Volume 32 (2023) are:
Institutions: 144 EURO +0% VAT (six issues per year)
Individuals: 48 EURO +0% VAT (six issues per year)

ORDER FORM
of "Polish Journal of Environmental Studies"


Volume:
Year:
Number of issues:
Institution:
- name
- address
- VAT number

Please send the order to:
"Polish Journal of Environmental Studies"
"HARD" Publishing Company
Wengris 71 Street
10-765 OLSZTYN, POLAND
e-mail: officehard@pjoes.com

Method of payment:
Please send payments to the account of
Polska Kasa Opieki S.A., Oddział Olsztyn, Poland
number: PL 19124015901111000014317981
SWIFT: PKOPPLPW
"Polish Journal of Environmental Studies"
(ISSN 1230-1485)
jest dwumiesięcznikiem od 1996 roku.
Roczna prenumerata tomu 32 (2023) wynosi dla:
Instytucji: 180 PLN +8% VAT (6 numerów w roku)
Indywidualnych odbiorców: 72 PLN +8% VAT (6 numerów w roku)

FORMA ZAMÓWIENIA PRENUMERATY
"Polish Journal of Environmental Studies"


Numer tomu:
Rok:
Ilość egzemplarzy:
Instytucja zamawiająca:
- Nazwa
- Adres
- Nr NIP

Zamówienie należy przesłać na adres:
"Polish Journal of Environmental Studies"
Redakcja HARD Publishing Company
ul Wengris 71
10-765 OLSZTYN
e-mail: officehard@pjoes.com

Sposób opłacenia:
Proszę przekazać opłatę na rachunek
Polska Kasa Opieki S.A., Oddział Olsztyn
numer: 19124015901111000014317981


 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top