Keyword Fraxinus mandshurica
 
ORIGINAL RESEARCH

Effects of Water Deficit on Growth of Two Tree Species Seedlings in Changbai Mountains of Northeast China

Xuemei Yi1,2, Yue Zhang1, Xiaowei Wang1, Yuanxia Wang1,2, Yan Liu1, Lanzhu Ji1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(2):787–791
 
ORIGINAL RESEARCH

Model-Based Assessment of Priority Protected Areas: A case Study on Fraxinus mandshurica in China

Jizhong Wan1, Chunjing Wang1, Jinghua Yu1, Siming Nie1, Shijie Han2, Lihua Wang2, Juzhao Liu1, Yuangang Zu1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(2):725–733
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485