Keyword heavy metal contamination
 
ORIGINAL RESEARCH

Assessment of Heavy Metal Contamination in Roadside Soils Along the Shenyang-Dalian Highway in Liaoning Province, China

Zhang Hui1-3, Wu Caiqiu4, Gong Jiping1, Yuan Xuyin5, Wang Qiao3,7, Pei Wenming1, Long Tao1, Qiu Jie1, Zhang Hanpei6
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(4):1539–1549
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485