Keyword heavy metal contamination
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Assessment of Heavy Metal Contamination in Roadside Soils Along the Shenyang-Dalian Highway in Liaoning Province, China

Zhang Hui1-3, Wu Caiqiu4, Gong Jiping1, Yuan Xuyin5, Wang Qiao3,7, Pei Wenming1, Long Tao1, Qiu Jie1, Zhang Hanpei6
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(4):1539–1549
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Assessment of Heavy Metal Contamination from Sediment and Soil in the Riparian Zone China’s Three Gorges Reservoir

Yechun Wang, Liang Ao, Bo Lei, Sheng Zhang
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(5):2253–2259
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485