Keyword nanoparticles
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Influence of Earthworms on Extractability of Metals from Soils Contaminated with Al2O3, TiO2, Zn, and ZnO Nanoparticles and Microparticles of Al2O3

Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska1, Monika Asztemborska1, Iwona Giska1, Antoni Mikoszewski2
Pol. J. Environ. Stud. 2012;21(2):313–319
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485