Keyword karst area
 
SHORT COMMUNICATION
 

δ13C Characteristics of Soil Organic Carbon in Hilly Karst Area

Qiang Li1,2, Zhongyi Li3, Jianhong Liang1, Yuanyuan He1, Jianhua Cao1, Qingjing Hu1,4
Pol. J. Environ. Stud. 2014;23(6):2345–2349
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485