Keyword DEA

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Allocative Efficiency of Carbon Emission Allowances among Sectors in China

Lili Chen1,2, Feng He2, Jianjian Wang2
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(2):557-564
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Measurements and Factors of Carbon Emission Efficiency

Lili Chen, Feng He
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(5):1963-1973
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Green Total Factor Productivity of Hog Breeding in China: Application of SE-SBM Model and Grey Relation Matrix

Lian-ge Zhao, Jie Lin, Jian-ming Zhu
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(1):403-412
 
ORIGINAL RESEARCH
 

An International Comparison of Carbon Dioxide Emission Performance Using the Nonparametric Metafrontier Approach

Qunwei Wang1,3, Peng Zhou3, Shilong Ge2,3, Zengyao Zhao1
Pol. J. Environ. Stud. 2014;23(3):923-931
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Carbon Emission Allowances of Efficiency Analysis: Application of Super SBM ZSG-DEA Model

Yung-ho Chiu1, Jui-Chu Lin2, Chia-Chien Hsu3, Jia Wen Lee4
Pol. J. Environ. Stud. 2013;22(3):653-666
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Environmental Efficiency Evaluation in China: Application of 'Undesirable' Data Envelopment Analysis

Yung-ho Chiu1, Ming-Feng Wu2
Pol. J. Environ. Stud. 2010;19(6):1159-1169
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top