Keyword ICP-MS

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Effects of Local Industry on Heavy Metals Content in Human Hair

Katarzyna Chojnacka1, Agnieszka Saeid1, Izabela Michalak1, Marcin Mikulewicz2
Pol. J. Environ. Stud. 2012;21(6):1563-1570
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Determination of Tin in Canned Foods by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry

Ion Trandafir1, Violeta Nour2, Mira Elena Ionica2
Pol. J. Environ. Stud. 2012;21(3):749-754
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Studies of Plants Useful in the Re-Cultivation of Heavy Metals-Contaminated Wasteland – a New Hyperaccumulator of Barium?

Joanna Kowalska1, Ewa Stryjewska1, Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska2, Krzysztof Lewandowski1, Małgorzata Tobiasz1, Joanna Pałdyna1, Jerzy Golimowski1
Pol. J. Environ. Stud. 2012;21(2):401-405
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Human Hair as a Biomarker in Assessing Exposure to Toxic Metals

M. I. Szynkowska, A. Pawlaczyk, E. Wojciechowska, S. Sypniewski, T. Paryjczak
Pol. J. Environ. Stud. 2009;18(6):1151-1161
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Content of 27 Selected Elements in the Potentially Mobile Fraction of Tsunami Sediments

L. Kozak1, J. Machát2, P. Niedzielski1
Pol. J. Environ. Stud. 2009;18(1):131-136
 
REVIEW PAPER
 

Platinum Group Elements: A Challenge for Environmental Analytics

A. Dubiella-Jackowska, Ż. Polkowska, J. Namieśnik
Pol. J. Environ. Stud. 2007;16(3):329-345
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Level and Relationship of Elements in Scalp Hair of Males: Effect of Air Pollution and Smoking Habits

R. Gryboś 1*, P. Zagrodzki 2,3, M. Krośniak 2, Ł. Łagan 4, J. Szklarzewicz 1, J. Gołaś 4, W. Przybylski 1
Pol. J. Environ. Stud. 2005;14(1):35-40
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top