Keyword SOC

 
ORIGINAL RESEARCH
 

How 23-year Continuous Soybean Cultivation Led to More SOC and Thermal Energy Stored in Mollisol Micro-Aggregates

Yunfa Qiao1, Shujie Miao1, Shuping Yue1, Haiyan Wu2, Xiaozeng Han3
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(3):1215-1221
 
SHORT COMMUNICATION
 

δ13C Characteristics of Soil Organic Carbon in Hilly Karst Area

Qiang Li1,2, Zhongyi Li3, Jianhong Liang1, Yuanyuan He1, Jianhua Cao1, Qingjing Hu1,4
Pol. J. Environ. Stud. 2014;23(6):2345-2349
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top