Author Yangong Du

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Effect of Grazing Intensity on Soil and Plant δ15N of an Alpine Meadow

Yangong Du1, Xiaowei Guo1, Geng Zhou2, Guangmin Cao1, Yikang Li1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(3):1071-1075
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Increased Nitrous Oxide Emissions Resulting from Nitrogen Addition and Increased Precipitation in an Alpine Meadow Ecosystem

Yangong Du1,2,3, Xiaowei Guo2,4, Guangmin Cao2 ,Yikang Li2
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(1):447-451
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Effects of Landuse Change on CH4 Soil-Atmospheric Exchange in Alpine Meadow on the Tibetan Plateau

Xiaowei Guo1,2, Yangong Du1, Daorui Han2,3, Xingliang Xu3, Fawei Zhang1, Li Lin1, Yikang Li1, Shuli Liu1,2, Jingzheng Ouyang1,2, Guangmin Cao1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(4):1593-1602
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top