Author Shengke Yang

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Using the Combined Fenton-MBR Process to Treat Cutting Fluid Wastewater

Qian Zhang1, ChangJiang Yu1, Jie Fang1, HaiYang Xu1, QianLi Jiang1, ShengKe Yang1,2, WenKe Wang1,2
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(3):1375-1383
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Residues and Distributions of Organochlorine Pesticides in China’s Weihe River

Di Wang, Shengke Yang, Geng Wang, Lunchuan Gao, Yanni Wang, Qianli Jiang, Yuyun Chen
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(3):1285-1292
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Research on Runoff Pollution Characteristics and Countermeasures at Sensitive Highway Sites

Yanhua Wang, Chanjuan Gao, Shengke Yang Guobin Ji, Xiuhua Liu
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(2):813-821
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Adsorption Behaviors of Acetaminophen onto the Colloid in Sediment

Yue Zhao1, Shengke Yang1, Geng Wang1, Meng Han2
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(2):853-861
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top