Keyword landscape pattern

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Landscape Pattern Analysis Based on Optimal Grain Size in the Core of the Zhengzhou and Kaifeng Integration Area

Fan Qindong1,3,4, Liang Zongzheng2, Liang Liuke1,3, Ding Shengyan1, Zhang Xiaoping3
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(3):1229-1237
 
ORIGINAL RESEARCH
 

20 Years of Evolutionary Analysis of Giant Panda Habitat Using Ecological Landscape Patterns of Xiaohegou Nature Reserve

Chao Zhang1,2, Shuang Wu3, Dan Zhao1,2, Quan Guo4, Peihao Peng1,2
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(3):1401-1411
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top